Zend Rammer

Zend Framework giver udviklere et robust, objektorienteret værktøjssæt til udvikling af webapplikationer. Strukturen består af fire programkomponenter: controllere, visninger, aktiveringer og komponenter. Controlleren er en visning, der uddelegerer kontrol til andre visninger. Det er den registeransvarliges ansvar at modtage præsentations- og ændringsoplysninger. Visningen lytter efter de anmodninger fra controlleren og stedfortrædere, der skal udføres. Aktiveringerne… Læs mere Zend Rammer