Zend Rammer

Zend Framework giver udviklere et robust, objektorienteret værktøjssæt til udvikling af webapplikationer. Strukturen består af fire programkomponenter: controllere, visninger, aktiveringer og komponenter. Controlleren er en visning, der uddelegerer kontrol til andre visninger. Det er den registeransvarliges ansvar at modtage præsentations- og ændringsoplysninger. Visningen lytter efter de anmodninger fra controlleren og stedfortrædere, der skal udføres. Aktiveringerne er det, der kører inde i controlleren. Mens controlleren udfører aktiveringer, opdateres visningen, og der aktiveres en anden visning for at håndtere resultaterne fra controlleren. Komponenterne er ansvarlige for at forbinde visningen til controlleren, videregive resultaterne og rydde op.

Strukturen består af to hovedkomponenter: serveren og klienten. Serveren fungerer som server og indeholder oplysninger om den aktuelle visning og også den, der sender kommandoer til klienten. I typiske konfigurationer indeholder serveren en afsender, der planlægger alle de forskellige processer, der er involveret i et program. Komponentendisruptor er ansvarlig for at fjerne og fjernetil data fra køen. Den kontrollerer, om der er tilstrækkelig kapacitet til at tilføje data i køen. Den kontrollerer datatypen og sender en meddelelse til den tabel, der venter på at modtage dataene.

I andre tilfælde beslutter afsenderen ikke at sende dataene til køen i theDisp_Tableobject. Den kontrollerer, om objektet er låst, eller om der allerede er en anden aktivitet i køen for dette objekt. Hvis aktiviteten allerede er i køen, låses den, og objektet forbliver i køen. I stedet for at fjerne og føje data til køen sender afsenderen en meddelelse til køobjektet og groft tilsvarende objekter.

Den sidste komponent er kortet. Det konverterer meddelelser fra theDisp_Tableto meddelelser i andre systemer. Det er også ansvarlig for at omdanne handlingen Afsender til en behandling.

Meddelelser

Meddelelser er datapakker (SOAP-meddelelser, for at være præcis), der sendes fra en del af et program til en anden. Hver meddelelse kan tilhøre et eller flere objekter. Når en meddelelse modtages af den første del af programmet, serialiseres den og placeres i cachen. Efter behandlingen af meddelelsen i første del af ansøgningen sendes den til anden del af applikationen. Efter behandlingen af meddelelsen i anden del af programmet sendes den til klienten.

Den vigtige komponent i en meddelelse er typeegenskaben. Det er den egenskab, som meddelelsen skal vises for brugeren. Det kan sendes direkte til kunden ved hjælp af Ajax værktøjskasse. Den kan også sendes til serveren ved hjælp af datakildekortet. Typeegenskaben kan angives ved hjælp af metoden sendt meddelelse.

Som et alternativ til dette kan meddelelserne oprettes og gemmes i datakildekortet. Den oprettede hændelse er bundet til en metode i kortet, og denne metode bruges til at gemme dataene. Når disse data modtages af klienten, vises de senere for brugeren.

Et jaxprogram, der behandler de modtagne data, kan kontrollere meddelelsens typeegenskab (som er objektegenskaben). Hvis typeegenskaben ikke indeholder en værdi, vises den af klienten ved hjælp af Jaxer, ellers hæver kortet en klasse/ Kamelklassemeddelelse for at angive den som en fejl.

De modtagne data vises af Jaxer ligesom normalt for den konverterede tekst. Hvis der ikke er nogen værdi for den ønskede typeegenskab, vises den af kortet.

Denne adapter er tilgængelig for alle de platforme, der understøtter Ajax.

Hvordan kan du gå om at skabe en Jaxer

Dette er en kraftfuld Joomla komponent, som giver dig mulighed for at behandle umærkede AJAX anmodninger. Det er nyttigt, når din server-side kode ikke direkte adgang til databasen, mens kunden kun behøver at få adgang til en enkelt fase-browsing-interface.

Dette er en global klasse, hvilket betyder, at du kan bruge den overalt. Men når det er oprettet på Jaxer, er det kun Jaxer-objektet, der oprettes på serveren, så du kan ikke bruge fragmentkoden (du kan selvfølgelig bruge en anden, såsom handlingsklassen, men du bliver nødt til at ændre koden for handlingsklassen, når handlingsklassen bruges som reference til enkeltmetoden).

En Jaxer, der bruges på serveren, kan udføre alle asynkrone API-anmodninger ved hjælp af en regelfunktion. Ved at bruge handlingsklassen (til at udtrykke handlingens asynkrone karakter) kan serveren aktivere metoden ved hjælp af et kald til en metode på Jaxer-objektet. Hvis det objekt, der kan påberåbes, har en opfyldt anmodning, kan Jaxer udføre denne anmodning på vegne af handlingsklassen.

Skriv kommentar